Là thành phố của Lễ hội và Sự kiện, Đà Nẵng ...

Ngày nay, nhu cầu du lịch càng cao. Cũng từ đó ...

Đà Nẵng được biết đến là thành phố lớn thứ 3 ...